Hva skjer ved mislighold av lån?
Vi forklarer hva som skjer dersom en bedrift ikke betaler tilbake lånet
Thomas avatar
Skrevet av Thomas
Oppdatert for over en uke siden

Monio formidler nedbetalingslån med fast rente og tilbakebetalingstid. Lånet skal normalt betales tilbake med renter og avdrag hver måned. I visse tilfeller kan lånet være avdragsfritt i hele eller deler av låneperioden.

Et lån kan bli regnet som vesentlig misligholdt dersom en eller flere av disse hendelsene skjer:

  1. Vesentlig forsinkelse: Dersom en terminbetaling er forsinket i 1 måned og 5 dager, og neste terminbetaling også er forsinket med 5 dager, er lånet vesentlig misligholdt. 

  2. Mislighold av forpliktelsene: Dersom låntaker eller garantisten bryter eller unnlater å oppfylle noen av sine forpliktelser, har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger.

  3. Konkurs eller innstilling: Dersom det åpnes konkurs låntaker eller garantisten, eller dersom virksomheten innstilles.

Ved vesentlig mislighold vil hele lånet forfalle umiddelbart. Det betyr at nedbetalingsplanen endres slik at det kun er én gjenstående termin der samtlige utestående avdrag skal betales. Dersom dette ikke betales innen 14 dager vil kravet meldes til inkasso, som du kan lese om her:

For komplette vilkår, se Monios avtaler og vilkår. All håndtering av forsinket betaling, mislighold og evt inkasso skjer i henhold til gjeldende betingelser, og i tråd med god forretnings- og inkassoskikk (Inkassoloven § 8).

Svarte dette på spørsmålet?