Alle samlinger
Investor
Skatt
Skatt på investeringer i lån
Skatt på investeringer i lån

Vi forklarer hva du må skatte av avkastningen du får fra dine utlån.

Oppdatert over en uke siden

Monio rapporterer inn dine innskudd, utlån og renteinntekter til skattemyndighetene i begynnelsen av hvert år. Disse opplysningene vises også i din årsoppgave, som vil være tilgjengelig på din profil på monio.no innen 15. februar hvert år. Det er viktig at du verifiserer tallene som fremkommer på skattemeldingen når du mottar denne.

Dersom du har investert i lån som privatperson vil dine opplysninger fremkomme i din skattemelding (tidligere selvangivelse) under tema “Finans” og undertema “Obligasjoner”. Dette er i henhold til instruks fra Skatteetaten.

Dersom du har hatt midler plassert på Monio AS sin klientkonto ved årsslutt, vil disse opplysningene vises under “Innskudd i innenlandsk bank” under tema “Bank, lån og forsikring” og undertema “Bank- og kontoopplysninger”. Dette gjelder i så fall investeringer som du hadde betalt inn til oss, men som ikke var utbetalt til låntaker ved

årsslutt.

Forklaring av de forskjellige begrepene i årsoppgaven

Ved beregning av dine skatteopplysninger benytter vi Skatteetatens "Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for Finansprodukter" og

Netto renteinntekter

Avkastningen du får på dine utlån er skattbare renteinntekter. Siden administrasjonsgebyret som du betaler for hver termin er en fradragsberettiget kostnad, så er det netto renteinntekter (renteinntekt minus betalte gebyrer) som skal rapporteres. Dette har de siste årene blitt skattlagt med 22 %.

Netto renteinntekter tilsvarer opptjente renter fratrukket Monio sitt administrasjonsgebyr. Netto renteinntekter er de rentene som er opptjent, forfalt og betalt og består av følgende:

 • + Nettorenter opptjent i dagene mellom 1. januar frem til første terminbeløp (dersom lånets nedbetalingsplan går over nyttår året før inntektsåret)

 • + Betalte nettorenter forfalt og betalt fra om med februar til og med desember

 • + Nettorenter opptjent i dagene mellom siste terminbeløp i desember frem til 31. desember (dersom lånets nedbetalingsplan går over nyttår i inntektsåret)

Renter som har forfalt i inntektsåret og som fremdeles er ubetalt den 31. desember blir ikke regnet som renteinntekter, men blir derimot et påslag på utlånet, se Utestående lån.

Utestående lån

Ditt utestående lån til låntaker per 31. desember inntektsåret. Dette kan beregnes på følgende måte:

 • + Lånebeløp

 • - tilbakebetalte avdrag

 • - eventuelle etteroppgjør fra misligholdte lån.

 • + eventuelle renter som har både forfalt i inntektsåret og fremdeles står ubetalt den 31. desember

Tilbakebetalingen av beløpet du har lånt til bedriften er ikke gjenstand for beskatning annet enn eventuell formuesskatt. Dette kan du investere videre i nye lån uten at det påløper ytterligere skatt på disse midlene.

Tapt hovedstol

Dersom et misligholdt lån blir erklært tapt, så vil din tapte hovedstol rapporteres som et tap.

Tapt hovedstol beregnes på følgende måte:

 • + Lånebeløp

 • - tilbakebetalte avdrag

 • - eventuelle etteroppgjør fra misligholdte lån som har gått til å tilbakebetale avdrag.

 • + eventuelle renter som har både forfalt i inntektsåret og fremdeles står ubetalt den 31. desember

Dersom du har investert som privatperson så er tapet fradragsberettiget. Det er fordi lån formidlet av Monio regnes som "mengdegjeldsbrev", der tapt hovedstol er fradragsberettiget. Dette er iht. veiledning fra Skatteetaten.

Bedriftsinvestorer finner informasjon om dette i denne artikkelen: "For bedrifter: Regnskapsføring av tapte lån".

Svarte dette på spørsmålet?