Alle samlinger
Investor
Etter tegningsperiode
Hvordan fungerer inndrivelse av misligholdt lån
Hvordan fungerer inndrivelse av misligholdt lån

Vi forklarer hva som skjer dersom lånet går til inkasso

Oppdatert over en uke siden

Inndrivelse av misligholdte lån kan variere fra lån til lån. Dersom det misligholdte lånet har gått til inndrivelse av Intrum Capital AS (tidligere kalt Lindorff Capital AS), så er det Intrum som står for inndrivelsen. Dette arbeidet kan inkludere dialog med f.eks. låntaker, konkursbo, megler og eventuelle medhjelpere i forbindelse med realisering av pantesikkerhet.

Intrum er markedsledende aktør innen inkassoinndrivelse av folkefinansierte lån.

Dersom Intrum skal inndrive et misligholdt lån vil de først kjøpe hvert enkelt lån fra hver enkelt investor for en symbolsk sum. Ved å kjøpe långivernes krav vil Intrum stå som den eneste långiveren for det samlede lånebeløpet. Dette gjør at Intrum kan kreve inn dette på en mer effektiv måte enn om de skulle gjort inndrivelsen på vegne av långiverne.

Intrum er forpliktet til å forsøke å inndrive kjøpte krav så raskt og effektivt som mulig, samt med god inkassoskikk og innenfor inkassolovens bestemmelser for øvrig.

Det som Intrum klarer å inndrive, for eksempel gjennom salg av pantsatt eiendom, vil dekkes i følgende rekkefølge:

  1. Omkostninger knyttet til innfordring av fordringen, herunder salærer, rettsgebyr og andre rettslige omkostninger.

  2. Profit sharing av hovedstol inkludert påløpte renter frem til kravet er overført (se tabellene under). Dette betyr at pengene blir fordelt mellom långiverne og Intrum i henhold til tabellene nedenfor.

  3. Renter etter overføringen av kravet som tilfaller Intrum.

  4. Eventuelle krav Monio AS måtte ha mot låntaker.

Ved en eventuell inndrivelse av lån med realregistrert sikkerhet (eiendom, båt, fly) vil fordelingen mellom långiver og inkassopartner være avhengig av lånets risikoklasse. Risikoklassen er satt på forhånd og vises i lånekampanjen som långiver har investert i.

For et lån uten realsikkerhet er det ikke tatt ut pant registrert i et realregister. Disse lånene kan være usikret, eller ha pant i kundefordringer, varelager eller ha personlig garanti. Ved en eventuell inndrivelse vil beløpet fordeles mellom långiver og inkassopartner basert på sikkerhetsgrad, som regnes fra lånet overdras av inkassopartner. Merk: Personlig garanti teller som sikkerhet i sikkerhetsgrad vurderingen. Garanti teller ikke som forbedret sikkerhet.

Intrum sine priser og fordelingsnøkler

Lånekampanjer publisert fom. 1. juni 2022

Modell for realregistrerte sikkerheter: (eiendom, båter, fly):

Modell for ikke realregistrerte sikkerheter (ENK, personlig garanti, kundefordringer, varelager):

Merk: Personlig garanti teller som sikkerhet i sikkerhetsgrad vurderingen. Garanti teller ikke som forbedret sikkerhet.

Lånekampanjer publisert fom. 1. februar 2020 tom. 31. mai 2022

Modell for realregistrerte sikkerheter: (eiendom, båter, fly):

Modell for ikke realregistrerte sikkerheter (ENK, personlig garanti, kundefordringer, varelager):

Verdsettelsen av ikke realregistrert sikkerhet vurderes etter følgende satser:

Svarte dette på spørsmålet?