Dersom en bedrift er forsinket med å betale en termin følges dette opp i tråd med gjeldende betingelser. Bedriften vil først motta påminnelser om den forfalte terminen. Dersom betaling ikke skjer innen fristen, vil det påløpe forsinkelsesrenter som utbetales investorene ved neste forfall. 

Dersom dette skulle skje vil alle långiverne få en e-post om forsinkelsen, i tillegg til videre informasjon på Investeringer siden.

Dersom en terminbetaling er forsinket i mer enn 1 måned og 5 dager, og neste terminbetaling også er forsinket med mer enn 5 dager, vil lånet bli regnet som vesentlig misligholdt. 


Les om vesentlig mislighold her:

Fant du svaret?