Alle samlinger
Jeg skal investere i lån
Tilbakebetaling
Hva skjer ved forsinket tilbakebetaling?
Hva skjer ved forsinket tilbakebetaling?
Vi forklarer hva som skjer når et selskap er forsinket med tilbakebetaling.
Thomas avatar
Skrevet av Thomas
Oppdatert for over en uke siden

Dersom en bedrift er forsinket med å betale en termin følges dette opp i tråd med gjeldende betingelser. Bedriften vil først motta påminnelser om den forfalte terminen. Dersom betaling ikke skjer innen fristen, vil det påløpe forsinkelsesrenter som utbetales investorene ved neste forfall. 

Dersom dette skulle skje vil alle långiverne få en e-post om forsinkelsen, i tillegg til videre informasjon på Investeringer siden.

Dersom en terminbetaling er forsinket i 1 måned og 5 dager, og neste terminbetaling også er forsinket med 5 dager, vil lånet bli regnet som vesentlig misligholdt. 


Les om vesentlig mislighold her:

Svarte dette på spørsmålet?