Kan jeg selge en låneandel?
Vi forklarer hvordan videresalg av en låneandel fungerer på monio.no
Julia avatar
Skrevet av Julia
Oppdatert for over en uke siden

Dersom du som investor ønsker å selge din låneandel i et lån du har investert i via Monio kan dette gjøres ved å sende en mail til hei@monio.no. I mailen opplyser du hvilken investering du ønsker å selge. 

Monio vil informere relevante investorer om salgsinteressen, men kan ikke garantere at låneandelen blir solgt. 

Du kan kun selge hele din låneandel i et lån. Salgsprisen vil være lik din andel av utestående lån hos låntaker. 

Monio vil kontakte relevante investorene og opplyse om at en investor ønsker å selge sin låneandel samt størrelsen på låneandelen. Investorer som ønsker å kjøpe denne vil få tilslag etter ´førstemann til mølla´-prinsippet. Kun hele låneandelen kan overdras. Kjøperen av låneandelen vil motta en betalingsinstruks og innbetale hele investeringen til Monios klientkonto. Monio vil sørge for at gjeldsbrevet overdras til kjøper og utbetale beløpet minus et administrasjonsgebyr på 1% av lånesummen, der minimum er kr 250. Ved neste terminforfall vil Monio fordele renteinntekten for terminen mellom kjøper og selger med utgangspunkt i dato for overdragelse av låneandelen. 

NB: Det er i utgangspunktet svært vanskelig å få solgt et lån videre til noen andre. Du som investor burde derfor ta utgangspunkt i at investeringen er låst ut låneperioden.

Svarte dette på spørsmålet?