Alle samlinger
Investor
Før tegningsperiode
Hvor mye kan jeg investere i lån?
Hvor mye kan jeg investere i lån?

Hva er minimum og maksimum investeringsbeløp?

Oppdatert over en uke siden

Mange lurer på hvor mye eller lite som må til for å kunne investere i et lån på Monio sin plattform. 

Et enkelt lån

Som investor kan du investere fra kr 1 000 i et lån og opp til 20% av den totale lånesummen. Lån på Monio sin plattform er fra kr 250 000.

Ditt samlede utlån via låneplattformer som Monio

Fra og med 1. juni 2019 kan du maksimalt låne ut kr 1 mill. netto hvert kalenderår på Monio eller lignende plattformer for lånebasert folkefinansiering. Det betyr at som investor i lån (långiver) kan ditt samlede utlån til enhver tid i løpet av et år ikke overstige kr 1 mill. i ny kapital. Utlån utover kr 1 mill. krever konsesjon som finansieringsforetak. Beløpsgrensen kommer som følge av en endringsforskrift som tredde i kraft 1. juni 2019.

Hvordan beregnes maksimalgrensen på kr 1 mill?

Beløpsgrensen gjelder netto utlån per år. Per år betyr at beløpsgrensen kun gjelder nye utlån i løpet av kalenderåret. Eventuelle utlån gjort i fjor vil altså ikke ha noen betydning - ditt årlige utlån vil nullstilles hvert nye kalenderår.

Netto betyr det beløpet som du har lånt ut i løpet av året, minus de tilbakebetalte avdrag på de samme lånene.

Eksempel: Den 1. januar investerer du kr 1 mill. i et lån med månedlige tilbakebetalinger. Dersom du den 1. desember har mottatt avdrag på totalt kr 400 000 vil ditt netto årlige utlån være redusert til kr 600 000. Du står da fritt til å investere inntil kr 400 000 i nye lån i løpet av det samme kalenderåret.

Hvordan kan jeg holde oversikt over mitt samlede årlige utlån?

På din profil på Monio kan du til enhver tid se hva som er ditt utlån i inneværende år. Merk at dette kun gjelder investorer som har lånt ut kr 400 000 eller mer i løpet av et år. Vi har også lagt inn en automatisk sperre mot å låne ut mer enn kr 1 000 000 på Monio i løpet av et år. Husk at du selv må begrense din utlånsaktivitet dersom du også investerer i lån utenfor Monio.

Lovhjemmel

Beløpsgrensen er hjemlet i endringsforskrift til finansforetaksforskriften, som er en unntaksbestemmelse for finansforetaksloven § 2-1.

Svarte dette på spørsmålet?