Alle lån som publiseres på plattformen til Monio har sikkerhet. Dette vil som regel innebære pant i fast eiendom (1/2. prioritetspant), men kan også noen ganger være kombinert med personlig garanti eller selskapsgaranti.

  1. prioritetspant innebærer mann står som nummer 1 i "køen" ved en tvangsfullbyrdelse. 

  2. prioritets pant betyr at pantet ligger bak et annet pant (et 1. prioritetspant) med en høyere og bedre prioritet.

Pantenes prioritet får først betydning ved en eventuell tvangsfullbyrdelse. At et pant har 2. prioritet betyr at man står som nummer 2 i "køen" ved en tvangsfullbyrdelse. Ved en eventuell tvangsfullbyrdelse (f.eks. ved konkurs) vil da et 1. prioritetspant ha førsteprioritet på en gitt sum i prosjektet, før investorer med 2. prioritetspant kan gjøre krav på sin sum. 

Ved vurdering av en pantesikkerhet er det ikke bare pantenes prioritet som er viktig, men også størrelsen på pantene og hvilke krav som ligger til grunn. Hvis for eksempel 1. prioritetspantet er et lite beløp vil dette gi 2. prioritetspantet en bedre sikkerhet enn hvis 1. prioritetspantet er et stort beløp.

Svarte dette på spørsmålet?