Alle samlinger
Investor
Etter tegningsperiode
Hva skjer med pengene mine når jeg har betalt inn en investering i et lån?
Hva skjer med pengene mine når jeg har betalt inn en investering i et lån?

Vi forklarer hvordan dine penger blir håndtert før de blir utbetalt til låntaker.

Oppdatert over en uke siden

Når du har overført penger for å betale investeringen din, kan det ta opp til 3 bankdager før du ser dette under Betalinger (dersom du ikke har Monio Sparekonto) eller Min Sparekonto (dersom du har Monio Sparekonto) på monio.no. Investeringen står på en klientkonto i SpareBank 1 SR-Bank inntil lånet utbetales til bedriften som skal låne pengene. Utbetalingen til bedriften skjer når lånekampanjen er avsluttet og alle investorene har innbetalt sine investeringer. 

Dersom du har investert i flere lån som venter på å bli utbetalt til låntakere vil vi trekke dine investeringsbeløp fra dine innbetalte beløp i den rekkefølgen lånene blir utbetalt i. 

Svarte dette på spørsmålet?