Når du har overført penger for å betale investeringen din, kan det ta opp til 3 bankdager før du ser dette under betalinger (dersom du ikke har Monio Sparekonto) eller sparekonto (dersom du har Monio Sparekonto) på monio.no. Investeringen står på en klientkonto i SpareBank 1 SR-Bank inntil lånet utbetales til bedriften som skal låne pengene. Utbetalingen til bedriften skjer når lånekampanjen er avsluttet og alle investorene har innbetalt sine investeringer. 

Dersom du har investert i flere lån som venter på å bli utbetalt til låntakere vil vi trekke dine investeringsbeløp fra dine innbetalte beløp i den rekkefølgen lånene blir utbetalt i. 

Fant du svaret?