Hvorfor har Monio kredittsjekket meg?
Vi kan kontrollere dine ligningsopplysninger gjennom en kredittsjekk, som en del av våre lovpålagte rutiner for kontroll av kunder.
Thomas avatar
Skrevet av Thomas
Oppdatert for over en uke siden

Monio er et betalingsforetak og låneformidler, og har derfor en rekke forpliktelser som vi er pålagt å etterleve. Dette kan du lese mer om HER. Krav om å registrere og oppbevare opplysninger om kunder, kunderelasjonens formål og pengenes opprinnelse er en del av dette.

For å dokumentere pengenes opprinnelse gjør vi en rekke undersøkelser. Dette kan blant annet inkludere oppslag mot dine rapporterte ligningsopplysninger gjennom en kredittsjekk, som kan gi et inntrykk av inntekt og formue. Du vil i så fall motta et gjenpartsbrev om dette. De opplysningene som vi innhenter og registrerer vil kun bli benyttet til akkurat dette formålet.

Svarte dette på spørsmålet?