Når et lån tilbakebetales fra låntaker til långivere består tilbakebetalingene av renter og avdrag. Avdragene er den delen av selve lånet som betales tilbake, mens rentene er rentekostnaden på utestående lån (rentesats /12 *utestående lån). Når betalingen av et terminbeløp kun består av renter kaller vi dette for "avdragsfri", fordi betalingen er fri for avdrag. 

Mens rentene skal betales hver eneste måned, kan man i løpet av låneperioden utsette tilbakebetalingene av avdrag. Låneperioden varer så lenge det fremdeles er avdrag igjen å betale, med andre ord frem til hele lånet er tilbakebetalt. Ved å gjøre en terminbetaling avdragsfri blir terminbeløpet redusert (kun renter), samtidig som tiden man utsetter tilbakebetalingen av avdragene slik at låneperioden blir forlenget. Se eksempel under.

Denne nedbetalingsplanen har ingen avdragsfrie terminer. For termin nummer 4 skal kr 81,36 betales i avdrag (blå sirkel) og kr 43,20 i renter. 

Her har terminene 4, 5 og 6 blitt avdragsfrie, slik at avdragene er på kr 0,00 (grønn sirkel) og det kun er rentene på kr 43,20 som skal betales i disse terminene. Avdraget på kr 81,36 (blå sirkel) er utsatt med tre terminer, til termin nummer 7.


I de fleste lånene på Monio kan låntakeren velge å gjøre opp til 3 av terminene avdragsfrie. Dette står nærmere beskrevet i låneavtalen til hvert enkelt lån. Låntakeren skal da bare betale rentene 1, 2 eller 3 måneder, mens låneperioden forlenges tilsvarende. For å benytte sine avdragsfrie terminer må låntakeren kontakte Monio.

Ved helt spesielle anledninger kan også låntakeren søke om ytterligere avdragsfrie terminer fra sine långivere.

Fant du svaret?