Alle samlinger
Monio Sparekonto
Er innskudd i Monio Sparekonto dekket av Bankenes sikringsfond?
Er innskudd i Monio Sparekonto dekket av Bankenes sikringsfond?
Alle Monio Sparekonto kunder har garanti for sine innskudd, opp til kr 2 mill. per kundeforhold.
Julia avatar
Skrevet av Julia
Oppdatert for over en uke siden

Innskuddsgaranti

  • Det er garanti for alle innskudd på vår sparekonto, inntil to millioner kroner.

Monio Sparekonto er en helt egen sparekonto levert av SpareBank 1 SR-Bank distribuert av Monio, og er medlem av det norske banksikringsfondet. Innskudd inntil to millioner kroner per kundeforhold er dekket av innskuddsgarantien fra sikringsfondet.

Les mer om Bankenes sikringsfond her.

Svarte dette på spørsmålet?