Per i dag er det ikke mulig å endre selskapsnavn inne på våre systemer, men siden at org. nr forblir det samme vil det ikke oppstå noen utfordringer. Som bedrifts-investor er det kun org. nr som gjelder.  

Fant du svaret?