Alle samlinger
Tekniske spørsmål
Endring av selskapsnavn
Endring av selskapsnavn
Har selskapet ditt endret navn?
Julia avatar
Skrevet av Julia
Oppdatert for over en uke siden

Per i dag er det ikke mulig å endre selskapsnavn inne på våre systemer, men siden at organisasjonsnummeret forblir det samme vil det ikke oppstå noen utfordringer. Som bedriftsinvestor er det kun organisasjonsnummeret som gjelder.  

Svarte dette på spørsmålet?