Alle samlinger
Bedriften min skal søke lån
Hvordan kommuniserer jeg med låneinvestorer under Spør Bedriften?
Hvordan kommuniserer jeg med låneinvestorer under Spør Bedriften?
Her finner du Monio sine prinsipper for kommunikasjon til investorer via Monio.
Julia avatar
Skrevet av Julia
Oppdatert for over en uke siden

Spørsmål og eventuelle kritiske tilbakemeldinger kan være utfordrende, men det er også utrolig viktig i forhold til videreutvikling av selskapet deres. Å svare på kommentarer og spørsmål fra potensielle investorer skaper tillit og engasjement fra egen følgerskare. I tillegg kutter dere flere ledd ved å gi oppdatert informasjon direkte til de som spør, noe som igjen gjør det enklere å finne relevant informasjon om deres bedrift og produktet eller tjenesten deres.

Under finner dere noen av våre prinsipper når det gjelder kommunikasjon med investorer på en kampanje:

  1. Vi mener det er viktig å være transparent – både ris og ros fra investorer deles åpent

  2. Vi er alltid positive til å få tilbakemeldinger – også kritikk som ikke alltid er konstruktiv

  3. Vi møter alle spørsmål og kommentarer med en høflig tone

  4. Vi er saklige og skriver på et folkelig språk som alle forstår

  5. Vi etterstreber å svare på alle spørsmål og kommentarer raskt – innen 2 virkedager

Svarte dette på spørsmålet?