Alle samlinger
Generelt
Investering
Hvordan beregne effektiv rente?
Hvordan beregne effektiv rente?

Vi forklarer hvordan vi beregner den effektive renten som vises i lånekampanjene

Oppdatert over en uke siden

Effektiv rente viser fortjenesten i en investering gitt at pengene du tjener underveis er reinvestert til den samme renten over perioden som investeringen er aktiv. 

Den effektive renten inkluderer alle kostnader slik at du enkelt og effektivt kan sammenligne renter på forskjellige produkter uten å måtte ta hensyn til potensielle gebyrer og ekstra omkostninger. Definisjonen av effektiv rente er satt i forskrift om kredittavtaler. Renten gjør det mulig for investorer og låntakere å enkelt sammenligne lignende produkter innenfor lån og investeringer.

Den effektive renten tar hensyn til alle kostnader knyttet til lån og investeringer, i motsetning til nominelle renter. På Monio beregnes den effektive renten p.a. (per år) med 12 renteberegningsperioder i året. 

Et annet viktig poeng å få med seg er at selv om annuitetslån med månedlige tilbakebetalinger av avdrag har en samlet fortjeneste lavere enn et ballong-lån (som er avdragsfritt frem til siste termin) vil de fortsatt ha den samme effektive renten. Det er fordi effektiv rente forutsetter at pengene du får tilbakebetalt underveis er reinvestert til den samme renten over perioden som investeringen er aktiv.

Den effektiv renten for investeringer på Monio kan enklest beregnes ved hjelp av denne formelen:

I formelen er bokstaven r er den nominelle renten og bokstaven t antall terminer i året.

Eksempel

Et lån med 12 terminer per år, en lånerente på 10 % p.a. og Monio sitt administrasjonsgebyr på 1 % gir långiverne en netto rente på 9 % p.a. Den effektive renten for långiverne vil da beregnes slik:

I dette eksempelet vil långiverne ha en effektiv rente på 9,4 %.

Den avanserte formelen gitt i forskrift om kredittavtaler baserer seg på kontantstrømmen i alle inn og utbetalinger og regnes ikke ut i fra renten slik den er gitt på en investering. Den avanserte versjonen og den enkle vil for de fleste formål hos Monio være like.

Svarte dette på spørsmålet?