Dersom en låntaker betaler sitt terminbeløp for sent vil det påløpe forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrentene vil utbetales til investorene ved neste termin etter at den forsinkede terminen er tilkabebetalt.

Satsen for alle nyere lån publisert fra og med februar 2020 er lånets rente p.a. + 5 prosentpoeng.

For eldre lån publisert til og med januar 2020 gjelder den enhver tid gjeldende rentesatsen fastsatt av Finansdepartementet, som du kan lese om her.

Fant du svaret?