Dersom en låntaker betaler sitt terminbeløp for sent vil det påløpe forsinkelsesrenter. Ved beregning av forsinkelsesrenter bruker vi den enhver tid gjeldende rentesatsen fastsatt av Finansdepartementet, som du kan lese om her.
Forsinkelsesrentene vil utbetales til investorene ved neste termin etter at den forsinkede terminen er tilkabebetalt.

Fant du svaret?