Det naturlige stedet å balanseføre investeringen er konto 1390 Andre fordringer. Etterhvert som selskapet betaler tilbake skrives denne posten ned og renteinntektene føres på 8050 Annen renteinntekt, men sjekk dette med en regnskapsfører eller revisor.

Svarte dette på spørsmålet?