Ikke alle lån blir fulltegnet i løpet av tegningsperioden. I de tilfellene det skjer har låntaker mulighet til å la være å godta lånet. Dersom låntaker aksepter et nedjustert lånebeløp vil de fremdeles være forpliktet til å realisere lånets formål. 

Dersom lånetaker ikke godtar lånebeløpet vil investorenes innbetalinger automatisk bli tilbakeført. 

Fant du svaret?