Monio er en digital plattform som setter penger i arbeid. Vi tilrettelegger for at folk som har tilgjengelig kapital, blir koblet direkte med bedrifter som trenger penger for å vokse.

Hos oss kan investorer investere i lån til spennende små og mellomstore bedrifter som har behov for vekstkapital. 

Tilbakebetaling av lånet

Lånene på Monio har tilbakebetalingstid på mellom 6 og 36 måneder. Tilbakebetalingene kan være:

  1. Annuitetslån hvor renter og avdrag betales i alle terminer

  2. Annuitetslån med 3 måneders avdragsfrihet

  3. Avdragsfrie lån, hvor hele lånebeløpet forfaller til aller siste termin

Sikkerhet

Monio tilbyr både sikrede og usikrede lån. Lån kan sikres gjennom pant eller kausjon. Ved pant tas det pant i låntakers eiendom, varelager, anleggsmidler eller aksjer i et annet selskap. Ved kausjon vil et annet selskap garantere for låneforpliktelsene. 

Svarte dette på spørsmålet?