Hva skjer hvis Monio går konkurs?
Thomas avatar
Skrevet av Thomas
Oppdatert for over en uke siden

Når et lån er utbetalt til en bedrift er Monios oppgave å håndtere tilbakebetaling fra låntaker til investorene. Dersom Monio skulle gå konkurs vil Sparebank 1 SR-Bank AS, Monios eier, ta over ansvaret for håndtering av tilbakebetalingene.

Låneavtalene mellom låntaker og hver enkelt investor er helt uavhengige av Monio og vil derfor ikke bli påvirket av en eventuell konkurs i Monio. 

Svarte dette på spørsmålet?