Alle samlinger
Generelt
Om Monio
Hvordan jobber Folkeinvest Formidling med personvern?
Hvordan jobber Folkeinvest Formidling med personvern?

Vi beskriver hvordan vi håndterer dine personopplysninger

Oppdatert over en uke siden

Når du bruker våre tjenester gir du oss tilgang til informasjon om deg. Vi innser at dette er et stort ansvar og vi jobber hardt for å beskytte informasjonen din og gi deg kontroll over den. Våre løsninger er derfor utviklet med ivaretakelse av personvern som grunnleggende prinsipp (såkalt Privacy by design).

I vår personvernerklæring beskriver vi hvilke personopplysninger vi samler inn, hva vi bruker opplysningene til og hvorfor vi gjør det. Vi har også beskrevet hvordan vi bruker underleverandører og hvilke rettigheter du har som registrert kunde hos oss.

Folkeinvest Formidling følger de til enhver tid gjeldende personvernlovgivningene, herunder GDPR (General Data Protection Regulation). Dette inkluderer blant annet personers rett til å bli slettet, rett til portabilitet, at samtykke må gis på en forståelig måte, og at personopplysninger kun kan brukes til de formål de er innsamlet til. 

Svarte dette på spørsmålet?