Hvitvasking er handlinger som gjøres for å få utbytte fra straffbare handlinger til å framstå lovlig. 

Som betalingsforetak er Monio lovpålagt til å gjøre enkelte tiltak for å bekjempe og forhindre hvitvasking. Ett av disse tiltakene er å stille deg noen enkle spørsmål når du blir kunde hos oss. Til disse spørsmålene finnes det ingen gale svar og det er viktig at du svarer på dem så godt du kan.

Svarte dette på spørsmålet?