Crowdfunding innebærer at folk går sammen om enten å støtte et godt formål eller investere i en bedrift. 

Det finnes 4 ulike former for crowdfunding:

  1. Donasjonsbasert

  2. Belønningsbasert

  3. Aksjebasert

  4. Lånebasert

De ulike formene har ulike egenskaper og passer derfor til forskjellige typer prosjekter og bedrifter i ulike faser.

Vi har skrevet en artikkel der jeg forsøker å fjerne noen av misforståelsene omkring crowdfunding, forklare forskjellen på de ulike formene for crowdfunding, vise eksempler på aktører innen hver kategori og ikke minst slå fast at det ikke bare handler om startups!

Fant du svaret?