Hva er crowdfunding?
Crowdfunding er blitt svært mye omtalt det siste året, men hva er det egentlig og hva kan det brukes til?
Thomas avatar
Skrevet av Thomas
Oppdatert for over en uke siden

Crowdfunding innebærer at folk går sammen om enten å støtte et godt formål eller investere i en bedrift. 

Det finnes 4 ulike former for crowdfunding:

  1. Donasjonsbasert

  2. Belønningsbasert

  3. Aksjebasert

  4. Lånebasert

De ulike formene har ulike egenskaper og passer derfor til forskjellige typer prosjekter og bedrifter i ulike faser.

Vi har skrevet en artikkel der jeg forsøker å fjerne noen av misforståelsene omkring crowdfunding, forklare forskjellen på de ulike formene for crowdfunding, vise eksempler på aktører innen hver kategori og ikke minst slå fast at det ikke bare handler om startups!

Svarte dette på spørsmålet?