En lånesøknad ligger ute til finansiering inntil det er fulltegnet, eller ut tegningsperioden. Lengden av tegningsperioden kan variere avhenging av markedsmessige forhold. På lånekortet vises antall dager igjen av tegningsperioden. 

I de tilfellene et lån ikke blir fulltegnet i løpet av tegningsperioden har låntaker mulighet til å la være å godta lånet. Dersom lånetaker ikke godtar lånebeløpet overføres pengene automatisk tilbake til din konto. Ved låntakers aksept av lånebeløpet forplikter låntaker seg til å realisere lånets formål.

I mange tilfeller vil lån som kommer, ligge tilgjengelig med begrenset informasjon i en viss periode før tegningsrunden åpnes.

Merk: Når tegningsrunden er lukket og lånet skal utbetales så oppdateres låneavtalen automatisk med endelig utbetalingsdag og rentestartdag.

Fant du svaret?