Hvor lang er tegningsperioden?
Hvor lang tid tar det fra et lån publiseres til det er fulltegnet?
Thomas avatar
Skrevet av Thomas
Oppdatert for over en uke siden

En lånesøknad ligger ute til finansiering inntil det er fulltegnet, eller ut tegningsperioden. Lengden av tegningsperioden kan variere avhenging av markedsmessige forhold. På lånekortet vises antall dager igjen av tegningsperioden. 

I de tilfellene et lån ikke blir fulltegnet i løpet av tegningsperioden har låntaker mulighet til å la være å godta lånet. Dersom lånetaker ikke godtar lånebeløpet overføres pengene automatisk tilbake til din konto. Ved låntakers aksept av lånebeløpet forplikter låntaker seg til å realisere lånets formål.

I mange tilfeller vil lån som kommer, ligge tilgjengelig med begrenset informasjon i en viss periode før tegningsrunden åpnes.

Merk: Når tegningsrunden er lukket og lånet skal utbetales så oppdateres låneavtalen automatisk med endelig utbetalingsdag og rentestartdag.

Svarte dette på spørsmålet?