Lånene som tilbys på Monios plattform har typisk mellom 5% - 12,2% rente p.a. Tilbakebetaling av lånene skjer månedlig. I forbindelse med tilbakebetaling trekker Monio et gebyr tilsvarende 1% av utestående saldo på din investering. I tillegg tar vi et etableringsgebyr fra bedriftene (les mer om betingelser for bedrifter med finansieringsbehov her).

Eksempel

Dersom du investerer kr 10 000 i et lån med 8% rente og en løpetid på 12 mnd vil du motta kr 861,55 i renter og avdrag første måned. Da er Monios gebyr på kr 8,33 trukket fra. Siden gebyret beregnes på en stadig mindre utestående saldo vil du motta kr 869,19 i renter og avdrag etter at Monios gebyr på kr 0,70 er trukket fra i siste termin på lånet.

Fant du svaret?