Alle samlinger
Jeg skal investere i lån
Investering
Hva slags utlånsbetingelser har Monio?
Hva slags utlånsbetingelser har Monio?
Vi forklarer renter og gebyrer på lånene Monio tilbyr.
Thomas avatar
Skrevet av Thomas
Oppdatert for over en uke siden

Lånene som tilbys på Monios plattform har typisk mellom 5% - 12,2% rente p.a. Tilbakebetaling av lånene skjer månedlig. I forbindelse med tilbakebetaling trekker Monio et gebyr tilsvarende 1% av utestående saldo på din investering. I tillegg tar vi et etableringsgebyr fra bedriftene (les mer om betingelser for bedrifter med finansieringsbehov her).

Eksempel

Investerer du kr 10.000 i et eiendomslån (ballonglån) med 8% årlig rente kan du forvente å motta kr 800 ved en nedbetaling på 12 mnd. Renten blir utbetalt hver mnd, noe som betyr at du med dette eksempelet kan forvente å få utbetalt kr 66,66 per mnd (800/12). Er nedbetalingen 6 mnd kan du forvente å motta totalt kr 400. Selve investeringsbeløpet (kr 10.000) blir betalt tilbake i siste termin.

Svarte dette på spørsmålet?