Alle som er over 18 år, har norsk telefonnummer og har BankID kan bli investor. Under prosessen for kundeetablering bestemmer du selv om du ønsker å investere som privatperson eller via eget aksjeselskap.

Dersom du ikke har BankID, kan du bestille det via banken din.

Svarte dette på spørsmålet?