Alle samlinger
Bedriften min skal søke lån
Kan jeg betale tilbake tidligere?
Kan jeg betale tilbake tidligere?
Thomas avatar
Skrevet av Thomas
Oppdatert for over en uke siden

Ja, bedriften kan etter nærmere avtale tilbakebetale lånet før tiden. Det vil påløpe et administrasjonsgebyr i forbindelse med dette.

Svarte dette på spørsmålet?