Alle samlinger
Investor
Generelt
Vil renten forandre seg i låneperioden?
Vil renten forandre seg i låneperioden?
Oppdatert over en uke siden

Nei, Monio tilbyr kun lån med fastrente i hele lånets løpetid. Renten er forhåndsbestemt og endrer seg ikke ved f.eks. endret styringsrente eller endret risikobilde. I tilfeller der bedriften må betale forsinkelsesrenter vil det legges på 5 prosentpoeng. F.eks. Om bedriften betaler 10% p.a. vil ny “forsinkelsesrente” være 15% p.a.

Svarte dette på spørsmålet?