Alle samlinger
Bedriften min skal søke lån
Hva slags sikkerhet krever dere?
Hva slags sikkerhet krever dere?
Sikkerhet reduserer risikoen for investorene men er ikke et krav
Henrik Velle avatar
Skrevet av Henrik Velle
Oppdatert for over en uke siden

Nå stiller Monio krav om sikkerhet til lån

Vi setter som forutsetning at bedriften stiller med sikkerhet for å redusere risikoen. Eiendomslån som går til et enkelt prosjekt, eller lån som gis til et selskap som er en del av et konsern, vil bli bedt om å stille sikkerhet. Fordelen med å stille sikkerhet er at det reduserer risikoen for investorene. Dette fører til lavere lånekostnader og sannsynligvis raskere tegning av lånet.

Sikkerheten kan være en personlig kausjon fra bedriftens eiere og/eller leder – i form av en selskapsgaranti eller pant i fast eiendom.

Svarte dette på spørsmålet?