Det er opp til deg og din bedrift å vurdere om dere ønsker å stille sikkerhet for lånet. I noen tilfeller vil vi likevel sette som forutsetning at bedriften stiller med sikkerhet for å redusere risikoen. Eiendomslån som går til et enkelt prosjekt, eller lån som gis til et selskap som er en del av et konsern, vil ofte bli bedt om å stille sikkerhet.  Fordelen med å stille sikkerhet er at det reduserer risikoen for investorene. Dette fører til lavere lånekostnader og sannsynligvis raskere tegning av lånet.

Sikkerheten kan typisk være en personlig kausjon fra bedriftens eiere og/eller leder – i form av en selskapsgaranti eller pant i fast eiendom.

Fant du svaret?