På Monios plattform har bedriftslånene typisk mellom 5% - 12,2% rente p.a. De vanligste lånene er annuitetslån med månedlig tilbakebetaling av renter og avdrag. Lånets løpetid er normalt mellom 6 og 36 måneder. Bedrifter kan søke om lån fra kr 250 000. Ved etablering av lånet tar Monio et etableringsgebyr fra 2,5% p.t. av lånebeløpet. Dette inkluderer utarbeidelse av låneinvitasjonen og administrasjon av låneprosessen.

Siden lånene som formidles via Monio er nedbetalingslån over opp til 3 år og med mulighet for inntil 3 måneders avdragsfrihet, er det viktig at bedriften har en løpende inntekt som kan betjene renter og avdrag eller tilstrekkelig egenkapital til å betjene perioden frem til inntektene fra satsningen er i gang.

Fant du svaret?