Alle samlinger
Bedriften min skal søke lån
Hva slags betingelser har Monio?
Hva slags betingelser har Monio?
Vi forklarer hva slags betingelser låntagere kan forvente hos oss.
Henrik Velle avatar
Skrevet av Henrik Velle
Oppdatert for over en uke siden

På Monios plattform har bedriftslånene typisk mellom 7% - 15% rente p.a. De vanligste lånene er balkonglån med månedlig tilbakebetaling av renter hvor lånet blir tilbakebetalt i sin helthet i siste termin. Lånets løpetid er normalt mellom 6 og 36 måneder. Bedrifter kan søke om lån fra kr 500 000.

Ved etablering av lånet tar Monio et etableringsgebyr fra 2,5% p.t. av lånebeløpet. Dette inkluderer utarbeidelse av låneinvitasjonen og administrasjon av låneprosessen.

Siden lånene som formidles via Monio er nedbetalingslån over opp til 3 år og med mulighet for inntil 3 måneders avdragsfrihet, er det viktig at bedriften har en løpende inntekt som kan betjene renter og avdrag eller tilstrekkelig egenkapital til å betjene perioden frem til inntektene fra satsningen er i gang.

Svarte dette på spørsmålet?